Latest Highlight

Occupy Burma ျမန္မာျပည္လုုံးက်ြတ္ အေထြေထြ စီးပြားေရး သပိတ္ၾကီး

ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ စီးပြားေရးအုုံၾကြမႈ သပိတ္ၾကီး စျပီ

မေန႔က ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ ရက္မွာ အာရွတုုိက္ကေန ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္ နယူးေရာက္ထိ တကမၻာလုုံးက ျပည္သူေတြ အုုံၾကြခဲ့တယ္။ ျမန္မာေတြသာ ျငိမ္ေနခဲ့တယ္။ ဒီလုုိ အုုံၾကြမႈဟာ ပထမအၾကိမ္ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ စီးပြားေရး အုုံၾကြမႈၾကီး ျဖစ္တယ္။ အစိုုးရတုုိင္း ရင္ဆုုိင္ေနရတဲ့ ပထမဆုုံးအၾကိမ္ ကမၻာ့စီးပြားသပိတ္ၾကီး ျဖစ္တယ္။

ဘာေၾကာင့္ အုုံၾကြသလဲ

ဒီကေန႔ ကမၻာ႔ျပည္သူေတြရဲ႔ အနာဂတ္ကုုိ လက္တဆုုတ္စာ ဘဏ္လုုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြ ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြက ခ်ဳပ္ကုုိင္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကမၻာအရပ္ရပ္က ျပည္သူေတြမွာ အလုုပ္လက္မဲ႔ျဖစ္ပီး စီးပြားက်ပ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ ရက္ေန့မွာ ၈၂ ႏုုိင္ငံ ျမိဳ႔ေပါင္း ၉ ၀၀ ေက်ာ္က ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚထြက္ပီး အၾကမ္းမဘက္ ဆႏၵျပဘုုိ႔ စည္းရုုံးသူေတြက ႏႈိးေဆာ္ခဲ့တယ္။

ဘယ္လုုိႏႈိးေဆာ္သလဲ

ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ ရက္မွာ ကမၻာလံုုးဆိုုင္ရာ အေျပာင္းအလဲအတြက္ ညီညြတ္ၾက။ အေမရိကန္ကေန အာရွတလႊား-အာဖရိကကေန ဥေရာပတလႊွားရွိျပည္သူေတြဟာ ဒီမိုုကေရစီေရးနဲ႔ ကုုိယ့္အခြင့္အေရးေတာင္းဆုုိဘုုိ႔ ထၾကြကုုန္ပီ။ဒါေၾကာင့္ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ အၾကမ္းမဘက္ ဆႏၵျပမႈၾကီးမွာ က်ဳပ္တုုိ႔တေတြ ပါ၀င္ဆႏၵျပဘုုိ႔ အခ်ိန္တန္ျပီ။

အုုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားေတြဟာ တကမၻာလုုံးက ျပည္သူမ်ားဆႏၵကုုိ လစ္လ်ဴရွဳျပီး လက္တဆုုတ္စာ လူနည္းစုု အက်ိဳးအတြက္သာ လုုပ္ေနၾကတယ္။ ခုုလိုု သည္းမခံႏုုိင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးကုုိ ရပ္ဆုုိင္းပစ္ရမယ္။

ကမၻာ့ ျပည္သူေတြရဲ႔အနာဂတ္ကုုိ ျပည္သူေတြကသာ ဆုုံးျဖတ္ခြင့္ရွိတယ္ဆုုိတာ ႏိုုင္ငံေရးသမားေတြ သူတုုိ႔ အက်ိဳးျပဳေနတဲ့ ဓနရွင္လူတန္းစားေတြ သိေအာင္ က်ဴပ္တုုိ႔လုုပ္ၾကမယ္။ တသံတည္းျဖစ္ေအာင္ စည္းလုုံးၾက။ က်ဳပ္တိုု႔တေတြဟာ က်ဳပ္တုုိ႔ကုုိ ကုုိယ္စားမျပဳတဲ့ ႏုုိင္ငံေရးသမားေတြ ဘဏ္လုုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေတြ လက္ထဲက ကုုန္စည္ေတြမဟုုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ ရက္မွာ ကမၻာ့အေျပာင္းအလဲေတာင္းဆုုိေရးအတြက္ ကမၻာ့ျပည္သူအားလုုံး လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပၾကမယ္။

အဲသလုုုုိ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ စီးပြားေရး အုုံၾကြမႈၾကီးကုုိ ကမၻာအရပ္ရပ္က ျမိဳၾကီးေတြအလုုိက္ က်င္းပရာမွာ နယူးေရာက္ျမိဳ႔မွာ Occupy Wall St. (OWS) လုုိ႔ ေခၚတယ္။ လန္ဒန္က စီးပြားေရးအုုံၾကြမႈကုုိ Occupy London စသျဖင့္ တင္စားပီး အမည္ေပးၾကတယ္။ 

Occupy Burma ျပည္လုုံးက်ြတ္ စီးပြားေရး သပိတ္ေမွာက္ၾကစုုိ႔

ေအာက္တုုိဘာ ၁၅ ရက္ ကမၻာလုုံးဆုုိင္ရာ စီးပြားေရး အုုံၾကြမႈၾကီးမွာ ျမန္မာျပည္ကြက္ပီး က်န္ခဲ့တာ ၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းတယ္။

ကေန႔ သိန္းစိန္အစိုုးရဟာလဲ ျမန္မာျပည္သူေတြရဲ႔ အက်ိဳးစီးပြားကုုိ လစ္လ်ဴဳရွဳပီး လက္တဆုုတ္စာ လူနည္းစုုအက်ိဳးအတြက္ လုုပ္ေနတယ္။ ေက်ာ္ဆန္းလက္ကုုိင္တုုတ္ ဂ်ာနယ္သူၾကီးေတြ ၾကီးစုုိးလာတယ္။ ပက္စီ ဦးသိန္းထြန္းသားမက္ ေဇာ္ေဇာ္တုုိ႔လုုိ ေတဇတုုိ႔လုုိ လူမ်ိဳးေတြသာ ခ်မ္းသာပိးရင္း ခ်မ္းသာေနတယ္။ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေတြသာ ခ်မ္းသာပီးရင္း ခ်မ္းသာေနတယ္။ အမတ္ေတြကုုိ ၅၅သိန္းတန္ အေပါစား တရုုတ္ကားေတြနဲ႔ သိန္းစိန္အစိုုးရက လာဒ္ထုုိးစည္းရုုံးထားတယ္။ 

 ျမန္မာျပည္ရဲ႔ အေကာင္းဆုုံး ျပည္သူပုုိင္ လုုပ္ငန္းၾကီးေတြကုုိ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲမတုုိင္ခင္ထဲက ဗိုုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊတုုိ႔ လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးသမားေတြ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပုုိေရးရွင္းဆုုိတဲ့ စစ္တပ္ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနေတြက ခြဲယူလုုိ႕ ကုုန္ပီ။

ျမန္မာျပည္မွာ ေအာက္ေျချပည္သူေတြ ငတ္ေနပီ။ တေန႔လုုပ္ခေငြနဲ႔ တေန႔၀ယ္စားရမဲ့ ဆန္ဘုုိး ဆီဘုုိး မကာမိလုုိ႔ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတြင္းနက္ကုုန္ပီ။ ခုုဆုုိရင္ ေဇာ္ေဇာ္တုုိ႔လုုိ စီးပြားေရးသမားေတြက လူထုုကုုိ ေဘာလုုံးကြင္းထဲ ဟိန္းေဟာက္လာပီ။ ဂ်ာနယ္သူၾကီးေတြကလဲ ရန္ကုုန္လူထုုကုုိ ဟိန္းလား ေဟာက္လား အႏိုုင္က်င့္လာပီ။

က်ဳပ္တုုိ႔ျမန္မာျပည္သူေတြကလဲ ဒင္းတုုိ႔လုုိ အုုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ႔ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္လူထြက္ေတြ... လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးသမားေတြ.... ဂ်ာနယ္သူၾကီးေတြရဲ႔ လက္ထဲက ေရာင္းကုုန္ေတြ မဟုုတ္ဘူးဆုုိတာ ျပရမဲ့အခ်ိန္ေရာက္ေနပီ။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာတျပည္လုုံးက ျပည္သူေတြ လမ္းေပၚထြက္ ဆႏၵျပဘုုိ႔ Occupy Burma ေန႔ သတ္မွတ္ၾကဘုုိ႔ လုုိပီ။

ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြ တသံတည္းျဖစ္ေအာင္

စည္းလုုံးၾက။ ညီညြတ္ၾက။

အုုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကုုိ ေျပာင္းပစ္ၾက။ 
OCCUPY BURMA အုုပ္စုု

Write A Comment

Rohingya Exodus