Latest Highlight

အေရာင္ေျပာင္းေသာ လူလည္ႀကီးမ်ား အပို္င္း(၁)/(၂)/(၃)

အေရာင္ေျပာင္းေသာ လူလည္ႀကီးမ်ား အပုိင္း(၁)
ေဆာင္းပါးရွင္- ေရႊဓူ၀ံ


ျမန္မာ့လူမႈ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ “သာကူး” ဆိုသည့္ စကားလံုးကို လူတိုင္းနားလည္ၾကပါသည္။ သာကူးဆိုသည့္လူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ လူလည္က်ေသာသူ၊ ေရွ႕တစ္မ်ိဳး ေနာက္တစ္မ်ိဳး လုပ္တဲ့သူ၊ သူ႔ရဲ႕အခြင့္အေရး သူ႔ရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ၿပီး ေက်းဇူးရွင္ကို ေက်းစြပ္ရန္ ၀န္မေလး တတ္သူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္- တစ္နည္းအားျဖင့္ သာကူး လုပ္တတ္သူမ်ားသည္ အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါကို ၾကည့္၍ အေရာင္ေျပာင္းသြားေသာ လူလယ္ႀကီးမ်ား၊ ေက်းဇူးကန္းတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။ မည္သို႔ပင္ ဆိုေစကာမူ အႏွီသာကူး လုပ္တတ္သူ လူလည္ႀကီးမ်ားသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ အခြင့္ထူးခံ လူတန္းစား မ်ားျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ အမ်ားအျပားရွိေနပါသည္။


ယေန႔နိုင္ငံေတာ္သည္ ထင္သာျမင္သာရွိေသာ နိုင္ငံေရးစံနစ္ အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ စီးပြားေရးအခြင့္ အလွမ္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ႏွင့္ မတူေသာ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္ ယခင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လိုလားသူဟု ဆိုေသာ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္တို႔၏ နိုင္ငံေရးကစားကြက္ေအာက္တြင္ အခြင့္ အေရးသမား လူလည္ စီၤးပြားေရးသမားႀကီးမ်ား၏ သာတဲ့ဘက္ကို ကူးေျပာင္းမည့္ ေျခလွမ္းႀကီးမ်ားကို သိသာ ထင္ရွား ျမင္ေတြ႔ ေနရပါသည္။ ထိုလူလည္ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ “သာကူး”မ်ားသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိႀကံ့ဖြတ္ အစိုးရကို ညာဘက္အိပ္ကပ္ထဲ ထည့္ၿပီး၊ NLD ၏ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ ေရခ်ိန္ ျမင့္တက္လာမႈကို အဓိက ေထာက္ပံ့မႈေပးၿပီး ဘယ္ဘက္အိတ္ကပ္သို႔ ေျပာင္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္ေနသူ လူလည္ႀကီး မ်ား၏ ေလာဘမသတ္ နိုင္သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို အပိုင္းလိုက္ တင္ျပသြားပါမည္။


နိုင္ငံေရးမွ စီးပြားေရး၊ စီးပြားေရးမွ နိုင္ငံေရးသို႔ ေျပာင္းလဲမည့္သူ (သို႔မဟုတ္)
စစ္တပ္ကို အသံုးခ်ေသာနိုင္ငံေရးသမား ဦးခ်စ္ခိုင္(NLD-GE)


ဧဒင္ဥကၠဌႀကီး ဦးခ်စ္ခိုင္ဆိုတာနဲ႔ စစ္တပ္ပိုင္ အေဆာက္အဦးေတြကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရရွိၿပီး ထိပ္ထိပ္ႀကဲ သူေဌးႀကီးျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိၾကပါသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက နပခ၊ ရပခ စစ္နယ္ေျမမ်ားအတြင္း စစ္တပ္ေဆာက္လုပ္ေရးေတြကို ကန္ထရိုက္တာအျဖစ္ ေကာ္မရွင္စား လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းစားၿပီး ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားကစၿပီး မက္ခရိုစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။


ဒီလိုမ်ိဳး စစ္တပ္နဲ႔လုပ္ကိုင္စားေသာက္နိုင္တာ ဘ၀အက်ိဳးေပးေကာင္းတယ္လို႔ ဆိုရေပမည္။ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ယခင္ မဆလလက္ထက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦးရဲ႕တူမနဲ႔ယူၿပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦးရဲ႕ အရွိန္အ၀ါနဲ႔ စစ္တပ္ ကိုသံုးဖို႔ အခြင့္အေရး ရခဲ့ရသည္။


ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦးဟာ လူေတာ္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဦးခင္ညႊန္႔(ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း)၊ ဦးေအာင္ေတာင္း (စက္မႈ(၁) ၀န္ႀကီးေဟာင္း)တို႔ရဲ႕ ဆရာျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးခင္ညႊန္႔ႏွင့္ ဦးေအာင္ေတာင္းတို႔ အာဏာစက္ ျပင္းထန္ေနခ်ိန္မွာ ဦးလွဦးရဲ႕ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ဦးခ်စ္ခိုင္ကို မဟာအခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္ဧရိယာ အတြင္းက စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေတြကို ရရွိခဲ့ၿပီး ေအးသာယာ ေဂါက္ကြင္းနားကေျမကို အလကားနီးပါး ရရွိခဲ့လို႔ ေဂါက္ကြင္းနဲ႔ ဟိုတယ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ႏွစ္ရွည္လမ်ား အခမဲ့ လုပ္ခြင့္ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုရေပမည္။


အထူးသျဖင့္ စစ္တပ္ ေဆာက္လုပ္ေရးလို႔ေခၚတဲ့ GE တပ္မ်ားက အေဆာက္အဦး အႀကီးအမား ေဆာက္လုပ္ေရး အားလံုးကို ဦးခ်စ္ခိုင္ရဲ႕ ဧဒင္ေဆာက္လုပ္ေရးက ရရွိခဲ့ၿပီး တည္ေဆာက္ေရး ကုန္က်ေငြေတြကို သူတင္ျပသေလာက္ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဦးခ်စ္ခိုင္ရဲ႕ ခ်မ္းသာပိုင္ဆိုင္မႈ အားလံုးနီးပါးဟာ စစ္တပ္ကိုမွီခိုၿပီး ရလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးသမားမ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ စစ္တပ္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာလာတဲ့ ဦးခ်စ္ခိုုင္ဟာ ေက်းဇူးဆပ္တဲ့အေနနဲ႔ စစ္တပ္ကလူႀကီးမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ေတြကို တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္ ေပးခဲ့ရပါသည္။


စစ္တပ္ေၾကာင့္ သူေဌးႀကီးျဖစ္လာတဲ့ ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ေနျပည္ေတာ္က စစ္တပ္တည္ ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကိုလည္း GEတပ္နဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ယခုတိုင္ရရွိဆဲပါ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အလြန္ ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ခြဲတမ္းရ စစ္တပ္လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေလ်ာ့က်လာခ်ိန္မွာေတာ့ လူလည္ႀကီး ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ စစ္တပ္နဲ႔လမ္းခြဲဖို႔ ေျခလွမ္းသစ္ကို စေနၿပီလို႔ ဆုိရေပေတာ့မည္။ သူရဲ႕ေျခလွမ္းကေတာ့ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ထဲက သူရဲ႕မူလယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ရာ တကယ့္မိခင္ NLD ပါတီႀကီးနဲ႔ ျပန္လည္ပူးေပါင္းၿပီး NLD အမတ္ျဖစ္ေရး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ပါသည္။


၁၉၈၈ အေရးအခင္းမွာ တကယ့္ နိုင္ငံေရးသမားစစ္စစ္ NLD ဦးခ်စ္ခိုင္ဟာ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားမွာ NLD ကိုလမ္းခြဲခဲ့ၿပီး အဲဒီအခ်ိန္တုန္းက အာဏာသံုးရပ္ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ စစ္တပ္စီးပြားေရးကို ကူးေျပာင္း ခဲ့သူျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားခဲ့တဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးရဲ႕ ေစာင့္ၾကည့္ခံရသူျဖစ္လို႔ NLDနဲ႔ ကင္းကင္းေနခဲ့ရသူလို႔ ဆိုရေပမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွဦး မ်က္ႏွာေၾကာင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးရာမွ စစ္တပ္ရဲ႕တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ ၃ ပံု ၂ ပံုကိုရရွိခဲ့ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာလာခဲ့ျခင္းကို စီးပြားေရးနယ္ပယ္၊ စစ္တပ္နယ္ပယ္ မွာ လူတိုင္းသိရွိၾကပါသည္။


စစ္တပ္အတြင္းမွာ ဒုတပ္ခ်ဳပ္ အရွိန္အ၀ါကိုသံုးခဲ့လို႔ ရပခတိုင္းမႈး အဆက္ဆက္က ဦးခ်စ္ခိုင္ကို ရြံေၾကာက္ျဖစ္ခဲ့ရၿပီး အခုခ်ိန္မွာေတာ့ စစ္တပ္စီးပြားေရး နယ္ပယ္ကေန ဆုတ္ခြာၿပီး သူရဲ႕မိခင္ရင္း NLD ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ေနာက္ကြယ္ကတက္ၾကြစြာ ပ့့ံပိုးလုပ္ကိုင္ေပးေနပါၿပီ။ စစ္တပ္ရဲ႕အရိပ္ရွိေနလို႔ NLD ပါတီကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ မပူးေပါင္းေသးေပးမဲ့ သူယံုၾကည္ခဲ့တဲ့နုိင္ငံေရးပါတီႀကီးအတြက္ အင္အားျပန္လည္ ေတာင့္တင္းေအာင္ စစ္တပ္ေၾကာင့္ရရွိလာတဲ့ ေငြေၾကးေတြကို အသံုးခ်ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။
လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဧရာ၀တီတိုင္းစည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ကုန္က်စရိတ္ အားလံုးကို ဧရာ၀တီတိုင္း ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥကၠဌ ဦးခ်စ္ခိုင္က ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့မႈ အေပၚ NLD CEC မ်ားက သတိထား ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ဧဒင္ဥကၠဌႀကီးဟာ NLD နိုင္ငံေရးသမားအျဖစ္ ၁၉၈၈ မွ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္အထိ ရပ္တည္လႈပ္ရွားခဲ့ၿပီး စစ္တပ္တန္ခိုးအာဏာ ႀကီးထြားခ်ိန္မွာ (၁၉၉၀ မွ ၂၀၁၁) NLD အနီေရာင္မွ GE အစိမ္းေရာင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သူျဖစ္ေၾကာင္း Wikileaks မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရပါသည္။ ယခုအခါမွာေတာ့ အစိမ္းေရာင္ GE ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္မွ NLD အနီေရာင္ကို ျပန္ေျပာင္းေတာ့မဲ့ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေသာ နိုင္ငံေရးသမား စစ္စစ္ႀကီးက NLD ပါတီ၀င္မ်ားကို ဘယ္လို အသံုးခ်အံုးမလဲဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ ရွိပါသည္။
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
အေရာင္ေျပာင္းေသာ လူလည္ႀကီးမ်ား အပို္င္း(၂)
အမဲမွ အျဖဴ သို႔ ေျပာင္းလဲလာသူ(သို႔မဟုတ္)ေခတ္သစ္မူးယစ္ဘုရင္ Steven Law
(ေဆာင္းပါးရွင္-ေရႊဓူ၀ံ)


ျပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ၁လပိုင္းက ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းမွ စတီဗင္ေလာ (ခ) ဦးထြန္းျမင့္ႏိုင္


ရင္းႏွီးသူေတြက ကိုခ်ဴး(A Chiu) လို႔ေခၚတဲ့ Steven Law ရဲ႕ လူသိပ္မသိတဲ့ တရုတ္နာမည္ ကေတာ့ လွ်ဴပင္က်ံဳး (Lu Ping Zhong)ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းမွာေတာ့ ဗမာအမည္ ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ကိုေတာ့ အားလံုးသိ ၾကလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ကိုခ်ဳးရဲ႕ပံုရိပ္ဟာ ျမန္မာအမည္ ဦးထြန္းျမင့္နိုင္ဆိုရင္ Asia World ကုမၼဏီနဲ႔ ယွဥ္တြဲၿပီး သိရွိၾကသလို Steven Law ဆိုရင္ေတာ့ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ရဲ႕ မူးယစ္ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ယွဥ္ၿပီးသိၾကမွာပါ။ Lu Ping Zhong အေနနဲ႔ေတာ့ တရုတ္နိုင္ငံအတြင္းနဲ႔ စကၤာပူအပါအ၀င္ ျပည္ပခရီး သြားလာရာမွ သံုးစြဲေလ့ရွိပါ သည္။


Steven Law ဟာ ထင္ေပၚလိုစိတ္မရွိဘဲ မူးယစ္ရာဇာတို႔ရဲ႕ထံုးစံအတိုင္း သိုသိုသိပ္သိပ္ ေနထိုင္တတ္သလို မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ ရရွိလာတဲ့ေငြမဲေတြကို ယခင္စစ္အစိုးရ လက္ထက္ လူႀကီးမ်ားနဲ႔ေပါင္းၿပီး ေငြျဖဴ လုပ္နိုင္ခဲ့သူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ဦးရွစ္လံုးလိ္ု႔ နာမည္ႀကီးသည့္ ယခု ဒုသမၼတ(၁) ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးကို Steven Law အဓိက ခ်ဥ္းကပ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး၏ လက္ရင္းတပည့္ ဗိုလ္ႀကီးေအးခ်စ္(ၿငိမ္း)ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္စီးပြားေရးဂြင္ အားလံုးကို လက္မလႊတ္တမ္း ရယူထားပါသည္။


Steven Law သည္ သူ႔အေဖ ဘိန္းဘုရင္ေလာစစ္ဟန္၏ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို တရား၀င္ေငြျဖဴ ျဖစ္ေစရန္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ Asia World ကုမၸဏီကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း စီးပြားေရး နယ္ပယ္ကို၀င္ ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္က ဗကပၿပိဳကြဲေရးအတြက္ ေလာစစ္ဟန္မွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ စစ္ေထာက္ လွမ္းေရးမ်ားက အထူးအခြင့္အေရး ေပးမႈအရ Steven Law သည္ သစ္လုပ္ခြင့္ ပါမစ္တန္(၅၀၀၀) ရရွိခဲ့ပါသည္။ ရရွိခဲ့သည့္ပါမစ္ကို တရုတ္ကုန္သည္မ်ား ႏွင့္ ေပါင္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ သစ္တန္ခ်ိန္သိန္းခ်ီ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ သစ္ပါမစ္ေပၚမွီျပီး ျပည္တြင္းတရား၀င္ စီးပြားေရးလုပ္လာခဲ့သူ Steven Law သည္ ၄င္းပိုင္ေငြမဲမ်ားျဖင့္ လမ္း၊ တံတားေဖာက္ လုပ္ျခင္း၊ အစိုးရစီမံကိန္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားသြင္းကုန္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားစသည့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးတြင္ ၀င္ဆန္႔လာ ခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရ မ်က္ႏွာသာေပးမႈအရ ထိပ္တန္း စီးပြားေရးသမားႀကီး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။


ဇနီးျဖစ္သူ စကၤာပူနိုင္ငံသူ ကေလးႏွစ္ေယာက္ အေမ Cecillia Ng သည္လည္း ျမန္မာႏွင့္စကၤာပူ အၾကား တရားမ၀င္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈလုပ္ငန္း(Hondi) အႀကီးအက်ယ္လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး Steven Law ရဲ႕ေငြမဲေတြကို စကၤာပူနိုင္ငံရွိ UOB ၊ OCBC ၊ DBS ကဲ့သို႔ေသာ ဘဏ္ႀကီးမ်ားမွာ အေကာင့္ဖြင့္သိမ္းဆည္း ထားလို႔ အေမရိကန္ CIA က ေစာင့္ၾကည့္ခံေနရပါသည္။ Cecillia Ng သည္ သူ႔ေယာက်္ား Steven Law ပုိင္သည့္ Asia World ၏ ျပည္ပကုမၸဏီခြဲသံုးခုျဖစ္ေသာ စကၤာပူအေျခစိုက္ Golden Aron.Pte, S.H Ng Trading Company, K0kang Singapore Pte.Ltd မ်ားကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကိုင္ေနလ်က္ ရွိပါသည္။ မူးယစ္ေဆး၀ါး အပါအ၀င္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဥပေဒမ်ားႏွင့္ မညီမညြတ္သည့္ တရားမ၀င္ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားမွ ရရွိသည့္ ၀င္ေငြအားလံုးကို လႊဲေျပာင္းရယူရန္ ၄င္းကုမၸဏီမ်ားကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိပါသည္။


Steven Law ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေက်ာ္ေဇာမႈႏွင့္ တရုတ္နိုင္ငံ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက ျပည္တြင္းစီးပြားေရး နယ္ပယ္မွာ ေနရာေပးျခင္း မရွိသျဖင့္ သူ႔အေဖရဲ႕ဇာတိေျမ ကိုးကန္႔ေဒသကို အေျခခံၿပီး ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္သာ ရင္းႏွီး ကၽြမ္း၀င္မႈရွိေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ပါသည္။ပါးေရနပ္ေရရွိၿပီး စီးပြားေရး အကြက္ျမင္သည့္ တရုတ္လူမ်ိ္ဳးပီပီ ထိုစဥ္က ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမႈးကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆး၀ါးမွ ရရွိသည့္ ေငြမဲမ်ားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ေထာက္ပ့ံေပးမႈေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပို္င္း တိုင္းမႈးႀကီး၏ အရင္းႏွီးဆံုး တရုတ္ ေလာပန္းႀကီး ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။၄င္းေနာက္တိုင္းမႈးႀကီး စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ား ျပဳတ္သြားခ်ိန္မွာ ေတာ့ Asia World ကုမၸဏီမွာ ကံဇာတာတက္ခဲ့ရပါသည္။


ျပည္တြင္းမွာ ေစာင့္ၾကည့္ခံရမႈ အေျခအေနက လြတ္ေျမာက္ခဲ့ျခင္း၊ တရုတ္အစုိးရ၏ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံခိုင္မာလာျခင္း၊ ဦးရွစ္လံုးတန္ခိုး အာဏာႀကီးထြား လာျခင္းမ်ားႏွင့္အတူ Steven Law၏ လုပ္ရည္ကို္င္ရည္ ပါးနပ္မႈေၾကာင့္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး Asia World ဆိုသည့္ နဂါးႀကီး ျမန္မာျပည္တြင္ အေမာက္ေထာင္ လာခဲ့ပါသည္။


အထူးသျဖင့္ ဦးရွစ္လံုး တာ၀န္ယူရသည့္ စစ္တပ္ တပ္ေထာက္ဌာနရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း (MEC) ၏ စက္ပစၥည္း ၀ယ္ယူမႈမ်ား သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး တစ္ဦးတည္း ကိုယ္စားလွယ္ရရွိခဲ့ၿပီး ေငြျဖဴမ်ား တိုးပြားလာပါသည္။ မူးယစ္မွရရွိေသာ ေငြမဲမ်ားကို ေငြျဖဴလုပ္ရာတြင္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း ေအးခ်စ္ (ဇင္ထက္ ဘိလပ္ေျမေရာင္း၀ယ္ေရး) ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဘိလပ္ေျမတန္ခ်ိန္ ၃ သန္းႏွင့္ သံေခ်ာင္းလံုးတန္ခ်ိန္ ၁ သိန္းခန္႔ကို ျပည္ပမွ ဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားျဖင့္ ၀ယ္ယူၿပီး MEC ျပည္တြင္းက်ပ္ ေငြျဖင့္ေပးေခ်ခဲ့ပါသည္။ Steven Law သည္ ဘိလပ္ေျမတင္သြင္းမႈေၾကာင့္ ရရွိသည့္က်ပ္ေငြအား ျပည္တြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏွင့္၄င္း၏ Asia W0rld ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိပါသည္။ ဦးရွစ္လံုး နယက အတြင္းေရးမႈး(၁)ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ စစ္တပ္စီးပြားေရးသာမက အရပ္ဘက္၀န္ႀကီးဌာန စီမံကိန္းလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ကိုပါ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ေငြမဲမွေငြျဖဴေျပာင္းျခင္း၊ ေငြျဖဴမ်ားတိုးပြားေအာင္ လုပ္ျခင္းတို႔ကို ၄င္းရရွိခဲ့သည့္ စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားအား အသံုးခ်နိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါ ထိပ္ထိပ္ႀကဲစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး တစ္ဦး ျဖစ္ေနပါသည္။

ေအရွားေဝါ(လ္) ကုမၸဏီ ျမစ္ဆံုဆည္ စီမံကိန္းမွ ဝန္ထမ္းကဒ္ (ဓာတ္ပံု ဒီမိုေဝယံ)

တရုတ္ကုမၼဏီႀကီးမ်ား၏ ကုိယ္စားလွယ္(ပြဲစား)အျဖစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရးမ်ား ကိုခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး ျမစ္ဆံုေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းမႈကို ေလ့လာမႈ မျပဳဘဲ ေကာ္မရွင္ရရွိေရး ေလာဘေဇာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏သယံ ဇာတမ်ားကို အျမတ္ႀကီးစားရယူနိုင္ရန္ Steven Law ကို အသံုးခ်ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကို ႀကိဳးကိုင္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း အေနာက္နိုင္ငံမ်ားမွ ထင္ျမင္ ယူဆထားပါသည္။


၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း U.S Department Of The Treasury အင္တာနက္ ၀ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပခ်က္အရ Steven Law ၏ Financlal Network တြင္ မူယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ Asia World ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားရွိပါသည္။


အထင္ရွားဆံုး ျဖစ္ရပ္တစ္ခုမွာ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ပိုင္းက Asia World ဆိပ္ကမ္းမွ ထိုင္၀မ္ကိုထြက္ခြာမည့္ ကုန္တင္သေဘာၤေပၚက သစ္သားေခ်ာင္းမ်ား အတြင္း ဘိန္းျဖဴဘေလာက္ တံုး ၆၄ တံုုး (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းခန္႔) ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေပမဲ့လည္း Steven Law ဟာ ဖမ္းဆီး ခံရျခင္းမရွိဘဲ ၄င္း၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာခဲ့ျခင္းကို အမ်ားက အံ့အားသင့္ခဲ့ၾကရပါသည္။


၁၉၉၅ ခုႏွစ္ခန္႔က မူးယစ္ေဆး၀ါးဘုရင္၏ သားျဖစ္လို႔ ကမၻာေက်ာ္ ရွန္ဂရီလာ ဟိုတယ္မ်ား၏ ဒါရိုက္တာအဖြဲ႔၀င္ အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ရေသာ Steven Law သည္ မူးယစ္ေငြမဲမ်ားကို ျပည္တြင္းစီးပြားေရး ကုမၸဏီအမည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြျဖဴလုပ္လာနိုင္ခဲ့သျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ စကၤာပူနိုင္ငံ၏ (Asia News) သတင္းဌာနတြင္ ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွယ္ယာပိုင္ဆိုင္ထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းရွယ္ယာမ်ားသည္ သူတစ္ဦး တည္းပိုင္ ဟုတ္-မဟုတ္ ဆိုတာ ေခတ္သစ္မူးယစ္ဘုရင္ ကိုခ်ဴးသာ သိရွိနိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေရႊဓူဝံ

________________________________________________________________

အေရာင္ေျပာင္းေသာ လူလည္ႀကီးမ်ား အပိုင္း(၃) 


ေတာ္ဝင္ ဦးကိုကိုေထြးအေရာင္ေျပာင္းေသာ လူလည္ႀကီးမ်ား


ဘဘမွ မမ သို႔အေရာင္ေျပာင္းသြားေလသူ (သို႔မဟုတ္) ေတာ္၀င္ ဦးကိုကိုေထြး

ေတာ္၀င္မိသားစု ကုမၼဏီ ဥကၠဌႀကီး ဦးကိုကိုေထြးဆိုတာနဲ႔ ဘဘဦးထြန္းၾကည္ကို ေျပးျမင္မိပါသည္။ ဘဘရဲ့ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွာ ဦးကိုကိုေထြး တစ္ေယာက္ လူလားေျမာက္ ခဲ့ရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ဆိုရင္ မႏၱေလးက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ မႏၱေလးသားစစ္စစ္ေတြက ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးဆဲလို႔ ဆိုရေပမည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ထြန္းၾကည္၏ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ေၾကာင့္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ဟာ ယေန႔လို စည္ကားေသာ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕ႀကီး ဖြ႔ံၿဖိဳးခဲ့မႈနဲ႔အတူ မႏၱေလးသား ဦးကိုကိုေထြးဟာ ဘဘတိုင္းမႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းၾကည္ကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရာေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွတဆင့္ ယေန႔ကဲ့သို႔ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာလာသူဆိုတာ မႏၱေလးတစ္ၿမိဳ႕လံုးသာမက စီးပြားေရးသမားမ်ားအခ်င္းခ်င္း သိၾကပါသည္။


ဘဘေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ရၿပီး ဘဘ ကုန္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဘ၀မွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ရာခ်ီ၊ ေဒၚလာသန္းေပါင္းဆယ္ခ်ီတဲ့ ပါမစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေျခခိုင္ခဲ့ ရပါေတာ့သည္။ ဘဘျပဳတ္သြားခဲ့ခ်ိန္မွာ ကကလွမ္းကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ေပမဲ့ ဘဘရဲ႕တပည့္ျဖစ္ေနတာ ေၾကာင့္ ကကလွမ္းက ဒုတိယတန္းစား ဗိုလ္မႈးႀကီးအဆင့္ေလာက္ကိုပဲ ထိုးေဖာက္နိုင္ခဲ့လို႔ ဦးကိုကိုေထြး တစ္ေယာက္ နအဖလက္ထက္မွာ ေမွးမွိန္ေနခဲ့ရပါသည္။ ကကလွမ္းျပဳတ္ၿပီး ခ်ိန္မွာေတာ့ ဘဘရဲ႕တပည့္ ဦးေအာင္ေတာင္း (ယခင္စက္မႈ(၁)၀န္ႀကီးေဟာင္း) အဆက္အသြယ္မွ တဆင့္ သစ္လုပ္ငန္းဘက္ကို ကူးေျပာင္းခဲ့ၿပီး ေတာ္၀င္ပလာဇာကဲ့သို႔ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရျပန္သည္။


ႀကံ့ဖြံ႔အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာေတာ့ သစ္ေတာေတြ ထပ္မခုတ္ဖို႔ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြရွိလာလို႔ ေတာ္၀င္ ဥကၠဌႀကီးဟာ အေရာင္ေျပာင္းတတ္သူ ပီပီ စီးပြားေရး နယ္ပယ္သစ္ကို ေလွ်ာက္လွမ္းဖို႔ ေျခလွမ္းသစ္ျပင္ခဲ့ပါ ေတာ့သည္။ ဒီလိုေျခလွမ္းသစ္လွမ္းရာမွာ မအူမလယ္နဲ႔ စီးပြားေရးနဲ႔နိုင္ငံေရး ေလလံုးမကြဲပဲ ယခင့္ယခင္ ဘဘ ဘဘ နဲ႔ လုပ္ေနရာက ယခုခ်ိန္တြင္ မမ မမ (အေမစု)ဆိုၿပီး ေျပာင္းလဲေနပါသည္။


ယခင္တုန္းက မမကိုမတရားဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားႏွင့္ ပလဲနံပသင့္ခဲ့သူ၊ မမကိုရန္သူသဖြယ္ ဆက္ဆံခဲ့တဲ့ ဘဘရဲ႕တပည့္အရင္းျဖစ္သူ စစ္အစိုးရက ခ်ီးျမွင့္ထားတဲ့ သီရိသုဓမၼမဏိ ေဇာတဠရ မအူမလယ္ ကိုကိုေထြးဟာ အခုက်မွ မမ မမ ဆိုတာပါးစပ္က မခ်ဘဲ ဒီမိုကေရစီ ဘက္ေတာ္သားဆိုၿပီး အေရာင္ေျပာင္းလဲ လာပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီလိ္ုအေျပာင္းအလဲျမန္သူကို ဒီမိုကေရစီလိုလား သူမ်ားအေနနဲ႔ အယံုအၾကည္ မလြန္ကဲေစဖို႔ သတိျပဳ သင့္ပါသည္။


မမ(အေမစု)ရဲ႕ ေျပာစကားအရဆိုရင္ သူ႔ရဲ႕ခ်မ္းသာ ၾကြယ္၀မႈေတြဟာ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ၿပီးရရွိခဲ့တာ ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရပါမည္။ စစ္အစုိးရလက္ထက္ စီးပြားေရး အထူးအခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သူ လက္တဆုပ္စာ လူလည္ႀကီးမ်ားအနက္ ထိပ္တန္းသူေဌးႀကီး မျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေတာ္၀င္ဥကၠဌႀကီးက နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ရုပ္သိမ္းလုဆဲဆဲ အေျခအေနမွာ မအူမလယ္ႏွင့္ ေရာေယာင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီမွ ဒီမိုကေရစီ ျဖစ္လာျခင္းကို အႏွစ္(၂၀)ေက်ာ္ ဘ၀နာနာႏွင့္ ေပးဆပ္ခဲ့ရတဲ့ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ သူ႔ကို မလိုလား မႏွစ္သက္ၾကဘူးဆိုတာ သိေစခ်င္ပါသည္။


ဒါေပမဲ့လည္း ေတာ္၀င္ဥကၠဌႀကီးရဲ႕ လက္တေလာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ ၈၈ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ေၾကြးေၾကာ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အေမစု (မမ) ကို၀ိုင္းရံေရး ဆႏၵသေဘာထား တူညီျခင္းကိုေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳရ ေပမည္။သို႔ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္သစ္မွာ ဒီိမိုလႈပ္ရွားသူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ မႈမ်ားေပးကာ ဘဘ မွ မမ သို႔ အေရာင္ေျပာင္းသြားေလသူ မအူမလယ္ႀကီးအျဖစ္ ေတာ္၀င္ဥကၠဌႀကီး ဦးကိုကိုေထြးအား မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳလုိက္ရပါသည္။

ေရႊဓူဝံ

Source :ဒီမိုေ၀ယံ


Write A Comment

Rohingya Exodus