Latest Highlight

ၿမန္မာနိုင္ငံရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္) ၊ကုလသမဂၢရံုးေရွ႔တြင္ဆနၵၿပ၊

ၿမန္မာနိုင္ငံရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္) ၊ကုလသမဂၢရံုးေရွ႔တြင္ဆနၵၿပေနၾကစဥ္။
ၿမန္မာနိုင္ငံရိုဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္) ၊ကုလသမဂၢရံုးေရွ႔တြင္ ၿမန္မာနိုင္ငံ၊ရခိုင္ၿပည္နယ္ေၿမာက္ပိုင္းတြင္မတရားသၿဖင့္လူမ်ဳိးတုန္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ကိစၥအား၊ကုလသမဂၢမွအၿမန္ဆံုးၾကား၀င္ေၿဖရွင္းေပးရန္ေတာင္းဆိုဆနၵၿပၿခင္းၿဖစ္သည္။အဆိုပါဆနၵၿပပြဲသို့ၿမန္မာနိုင္ငံခ်င္းတုိင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္တဦးႏွင့္ဂ်ပန္မွဦးေရြွဘ(ဂ်ပန္နိုင္ငံသား)တဦးလည္းတက္ေရာက္အားေပးေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။


Write A Comment

Rohingya Exodus