Latest Highlight

ရုိဟင္ဂ်ာလူငယ္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားအားမတရားသျဖင့္ဖမ္းဆီးေနျခင္း



ရခုိင္ျပည္နယ္ေမာင္းေတာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္းရွိ ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသား ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ကုိအေၾကာင္းျပ ခ်က္တစုံတရာမျပပဲဖမ္းဆီးသြားေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ အဆုိပါဖမ္းဆီးသြားသူမ်ားအားလုံးကုိ ဘူးသီးေတာင္ၿမဳိ႕ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ထားရွိခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္လ (၆) ရက္ေန႔ညတြင္ဘေဘၤာ၏၀မ္းဗုိက္ထဲတြင္ထဲ၍ စစ္ေတြၿမဳိ႕အက်ဥ္းေထာင္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

အဆုိပါဖမ္းဆီးခံရသူအမ်ားစုမွာ လူငယ္မ်ား၊ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာသုံးစြဲမ်ားကုိလည္းဖမ္းဆီးသြား ေၾကာင္းသိရသည္။ နယ္ေျမခံလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ လုံထိန္းမ်ားမွာတရားဥေပဒမဲ့ဖမ္းဆီးေနေသာလည္း ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအစုိးရမွတစုံတရာတားျမစ္ျခင္းမရွိဟုသိရသည္။ 


္းေတာၿမဳိ႕ေမာင္နီရြာသုိ႔ နစက၊ လုံထိန္းမ်ား၀င္ေရာက္၍ လူငယ္ ၄၀ ေက်ာ္ကုိဖမ္းဆီးသြားသည့္အျပင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအားမုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ လုယက္ျခင္း၊ ရုိက္ႏွက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ 
မာ
င္းေ
အဆုိပါလုပ္ရပ္မ်ားကုိၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စစ္တပ္မွသိေသာလည္းတားျမစ္ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။ ေမာင္းေတာၿမဳိ႕ေနမြတ္စလင္မ်ားအိမ္အျပင္သုိ႔ထြက္ခြင့္မရွိပဲလုိအပ္သည့္အစားအေသာက္မ်ား၀ယ္ယူႏုိင္ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္အလြန္တရာအခက္အခဲရွိေနေၾကာင္းသိရပါသည္။ 

ဇူလုိင္လ (၅) ရက္ေန႔ကေက်ာက္ေတာ္ၿမဳိ႕ေစ်းအနီးရွိဗလီကုိဖ်က္ဆီးလုိက္သည္ဟုသတင္းရရွိပါသည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိအေျခအေနမွာတည္ၿငိမ္ေနဟန္ရွိေနေသာလည္းအမွန္တကယ္မွာတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းမရွိေသးပဲယခုတေလာနယ္ေျမလုံၿခဳံတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္လုံထိန္းမ်ား၏လူမဆန္စြာညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကုိခံစားေနရေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။ 

RB News Desk

 1. this news is good

 2. good

 3. how it's good,briefly give explain!

 4. i dont know where r u living,,soe naing,,if u trapped like that unexpectedly and than u will know how good,,

 5. For what reason we Rakhine are fighting with
  Rohingyas! Are we going to gain or get any
  benefit for this hate. No, we will get
  nothing except some enimities, hatress plus
  Burmese gonna rule us in coming decades depriving our rights and we will be the shame
  and curse to the world community, we will
  never be respected as a good human beings.

 6. the reality is that burma is now in the process of ethnic merging....same like china did 50 years ago....all ethnics from burma including burma chinese r integrating as mighty 6myanmar race...chinese r assimilating as burmese....they converted to buddish from atheist or confusian....135 burmese races n chinese r intermarrying each other in mass...i see almost all myanmar in yangon as well as 100k over permanent resident in singapore got more than 2 race. mix. muslims r lag out and cant include in this evolution process...rohingya lagi worst....they r from south indian origins which burmese regards low class because of indian cast system...n they r muslims n not good looking so cant

 7. the best is that muslim leaders esp so called rohingya leaders abroad shall abonden their stand for being a ethnics n negotiate with burmese for neutralized or temp citizen....they shall set aside their religion difference n istead shall promote their children to learn burmese language n culture.....behave like burmese rathrr than acting as banglis.... try to mix with them....educate urself to have better lives like what chinese did 40 years ago. they shall migrate to other parts of burma to remove rakhine concern on overpopulation as well as try to control birth rate...2 children per family is best for nowadays lifestyle where cost of living is too high. They should try yo get respect from majority by trying hard in life standing tall instead of breeding more n suffering like hell begging whole world n in the end getting a few sacks of rich but nothing.

Write A Comment

Rohingya Exodus