Latest Highlight

အမ်ိဳ:သာ:ဖံၢ႕ျဖိဳ:တုိ:တက္ေရ:ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီမွသမၼတဦ:သိန္:စိန္ထံ ရုိဟင္ဂ်ာအေရ:ေလွ်ာက္ထာ:စာ
Read letter here
Read history of Rohingya here
Download letter PDF here
Download History of Rohingya PDF here


credit here

 1. ေကာင္း၏.. မ်ားစြာေကာင္းပါ၏။ ရုိဟင္ဂ်ာအေရးကိုျပည္တြင္းမွ ဥပေဒနွင့္ သမိုင္းအေထာက္အထားျဖင့္ ရဲရဲ၀့ံ၀ံံ ေတာင္းဆိုမွသာထိေရာက္ပါမည္။
  Rome was not built in a day. Keep it up and try hard. တစ္ေန့တစ္လံပုဂံဘယ္ေရ့ြ ့မလဲ။

 2. ရိုဟင္ဂ်ာအမတ္မ်ား အေနျဖင္႔ ရခိုင္ျပည္နယ္က မူစလင္ဟု မသံုးနဳန္းပဲ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳး အမည္နာမ ျဖစ္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဟုသာ ရဲရဲဝံ႔ဝံ႔ ေျပာဆို သံုးနဳန္း ေစလိုပါတယ္။

  ု အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ မိမိတို႔၏ လူမ်ိဳးအမည္မွန္ကို ထည္႔သြင္း ေဖၚျပလိုပါတယ္။

  အဲလိုမဟုတ္ပဲ သြယ္ဝိုက္ ေျပာပါက ေရရွည္မွာ ဒီထက္မက ခတ္ခဲ လာနိဳင္တယ္။

  ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ိဳး ျဖစ္လို႔ ရိုဟင္ဂ်ာဟု သံုးနဳန္းေျပာဆိုတာ အျပစ္မွ မဟုတ္တာ ဆန္႔က်င္သူေတြဘက္က အမွန္ကို ဖံုကြယ္ခြင္႔ ရွိေနသလို ရိုဟင္ဂ်ာေတြဘက္ကလဲ တူစြ ေဖၚျပပိုင္ခြင္႔ ရွိမွ တရားမွွ်တတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ အခင္းအက်င္ တစ္ရပ္ရဲ ႔ အဂၤါရပ္နဲ႔ ညီမွာပါ။

  မိမိတို႔ လူမ်ိဳးအမည္ကို အဆိုတင္သြင္းခြင္႔ မရဘူး မရွိဘူး ဆိုရင္ တရားမွ်တတဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ဆီသို႔ ဦးတည္းေနတဲ႔ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ လကၡံဖို႔ သံသယျဖင္႔ လကၡံသင္႔ေပ၏။

 3. Long live NDPD.

 4. Mr. MMT Do you know BMRDA? Who are those? You will be surprised if you know their reality. If you want to know them kindly visit and meet some prisoners who are in Jail.
  If you want to know their original name I will be continued their curriculum.

 5. No need to be called us Rakhine Muslims.No need to be called us Myanmar Musims.

  Myanmar Musims and Rakhine Muslims--It is undestood...Every Race have their own Name.

  JUST CALL US ROHINGYA.

 6. The Change We Need
  If anyone to know reality about Rohingya MPs, you will surprise. I am not only friend of Abu Taar but also friend of Shwe Mg. I know who are doing what inside Myanmar. On 25 September 2011, three Rohingya MPs did a briefing on their activities in People's Parliament (Pyithu Hluttaw). They explained us they not only asked questions and proposals but also submitted a document on Rohingya History to Citizen’s' Rights Committee of Pyithu Hluttaw and demanded to declare Rohingya race as an ethnic group offcially.They also demanded to issue Citizenship Cards ASAP lift all restrictions as they are not complying with new constitution. After 3 days, NDPD declared they had submitted Rohingya History on 26 September 2011. Why did NDPD submit the history only after the Briefing of USDP MPs. What are they doing the whole year? About 60 people attended the USDP MPs briefing on 25 Sep at Shine Company Meeting Room. MPs showed us the documents and told us to keep it confidential as it is issue of a Union Level Hluttaw Committee and the documents should not be distributed until Union Level decision. It is good as NDPD submit a document and they should keep it confidential. But they are distributing that document to all villages in Mgd and Btd. I hope NDPD did with intention and jealousy. Some people are criticizing our MPs that why they did not mention “Rohingya” instead of “Myanmar Muslim” in their questions and proposals. I think, before we criticize them, we must understand Hluttaw Laws. I read in the law that MP needs to submit their Questions and Laws to Hluttaw Chairman first. If His Excellency can approve the whole or a portion and then MP will be able to ask legally in the Hluttaw Meetings. It is easy to post a letter via Post Office but not easy in Hluttaw. It needs some legal formality. Please do not forget our Rohingya MPs are only three persons. They need to convince other 400 MPs. For a decision, Majority vote is crucial. We are very lucky that they represent USDP which is ruling party. I think they are doing legally and very systematically. I think it is the best idea that our MPs are going through Hluttaw Committee chaired by USDP General Secretary. I trust our MPs. Please wait and see while they are doing their job legally. Finally, I would like to request all, please Do Not Disturb them. Sending a letter from the NDPD Party Chairman to the USDP President will not yield anything in Multi-Party Democracy System. Attacking and opposing USDP MPs and Requesting USDP President is NOT consistent. If we all are aiming for the good of our own people, pleaaaaaaaaaaaaaaaaaase support them and Do Not try for Political Profit. We have derailed since 50 years ago. Now it is time to Change.

 7. I think it is the best if NDPD MP Mr. Abu Tahar cooperate with USDP MP Mr. Shwe Mg.They should forget their problem and work together for Rohingya. Because both of them are smarter than each other.

 8. it is the best
  မ်ားစြာေကာင္းပါ၏။

 9. ေကာင္း၏ မ်ားစြာေကာင္းပါ၏။
  it is the
  best

 10. Mister Online Arakan Institute,၏ေကာ္မန္႔ကုိဖတ္ၾကည့္ရာ
  ပိႏၷဲပင္ဆြဲထည့္တာနဲ႔တူတယ္။
  အေကာင္းထင္ျပီးေရးတာအႏာၱရယ္မေရွာင္တက္တာပဲ။
  USDP MPs ကုိဘာသိလုိ႔ယုံတာလဲ၊ အမ်ိဴးသားေရးအတြက္ ဘယ္ဟာေတြကုိလုပ္ဘူးသလဲ။
  BMRDA စျပီး ဖဲြ႔စဥ္က ဆလမ္ မေပးရ၊ မဂၤလာပါေျပာ။ မင္းတုိ႔က ဘာလူမ်ိဴးလဲ ဘဂၤလီလို႔ေျပာ၊ အဘ က ေသခ်ာမွာထားတယ္။ ေျပခဲ့တာ သိရဲ႔လား၊ပါတီမေတာင္နဲ႔ စစ္အစုိးရ က ေနာက္ထပ္
  ႏွစ္သုံးဆယ္ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္။ သူတုိေရွ႔မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ နာမည္ ကုိင္မရ။
  ရုိဟင္ဂ်ာေတြမိမိအသက္ကုိစြန္းျပီးျပည္တြင္းမွာတက္ႏုိင္တဲ့ဘက္ကလႈပ္ရွားသူကုိျခိမ္းေျခာက္မႈ
  ႈအျပာျပာနဲ႔။ ရုိဟင္ဂ်ာ၏ ဦးပုိင္ တစ္ဦးတည္းကုိယ္စားလွယ္ေပးအပ္ျခင္းခံရသလိုလို၊
  ကုိယ္ျဖစ္ခ်င္တာအမွန္ နာဇီ၀ါဒဆန္ဆန္ ပုသင္ညုိလုိေခါင္းညိတ္သူမ်ားႏွင့္ဆယ္ေယာက္
  ေပါင္းလွ်င္ ၁၀တန္းမေအာင္သူမ်ားႏွင့္တရားမ၀င္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားကုိစုစည္း၍
  အမ်ိူးသားေရးေခါင္းစဥ္တက္ကာ မိမိမွာေငြအင္အားရွိတုိင္း ရုိဟင္ဂ်ာအေရးဘာဘဲ
  ျဖစ္ျဖစ္ ငါတုိ႔၏သားသမီးကုိ MPs ၏ သား သမီးလို႔အေခၚခံရ ရင္ သုံးတဲ့ေငြက အပက္တင္ပါတယ္ဆုိတဲ့စိတ္ဓါတ္၊ နုိင္ငံေတာ္မွရမည့္အခ်ိဳးခံစားခြင့္သည္ အျမတ္ဟူေသာစိတ္ဓါတ္သမား မင္းတုိ႔ယုံၾကည္လုိက္၊ ရုိဟင္ဂ်ာ၏ကံၾကမၼာကုိ
  အမ်ားသေဘာတူျဖင့္ ဘယ္ဘ၀ေရာက္ေရာက္ဆုံျဖတ္ရမယ္။ဆုံးျဖတ္မယ္။ဒီမုိကေရစီစနစ္က်က်။
  NDPD ထဲမွာေတာင္ျပသနာကုိေငြအင္အားနဲ႔ဖန္တီးေပးလုိတ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ သူတုိ႔၏ အဘ
  က ပါတီမေထင္ဟု မွာခဲ့လွ်င္အဘယ္ေၾကာင္း NDPP ပါတီကုိ လူငွားျပီးေထာင္သလဲ။
  ဒါမသိနားမလည္သူကုိလိမ္ညာျခင္းမဟုတ္ရင္ ဘယ္လုိေျပာမလဲ။ ဘာမ်ား
  ရုိဟင္ဂ်ာေတြကုိကူညီဘူးသလဲ။သိန္းေလးေသင္းေလာက္ အမ်ိဴးသားမ်ားကုိကူညီရန္ဟုအေၾကာင္းျပ၍ ေကာက္ခံေသာေငြကုိ အဘ တုိ႔ကုိ ၾကံခုိင္ေရး၏ ကုိယ္စားလွယ္ရဖုိ႔ ေပးလုိက္တာလား။ ဘယ္မွာလဲစာရင္း။ထ့ုိေၾကာင့္ရုိဟင္ဂ်ာအမ်ိူးသားထုသည္ သနားစရာပါ။ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစေသာအေရးအသားမ်ိဴးမေရးဖုိ႔ေတာင္းပန္ပါတယ္။ personally ေရး ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ အဖြဲ႔အစည္လုိလိုဘာိလုလိုမေရးပါနဲ႔။သူတုိ႔၏သြားရာလမ္စဥ္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရင
  ္ပူးေပါင္းပါ။ ျမန္မာျပည္ရွိလူမ်ိဴး ဘယ္ႏွမ်ိူးႏွင့္ဆက္ဆံခဲ့ဘူးသလဲ။အဲဒါလည္းလိုတယ္ေနာ္။ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး ဘူးသီးေတာင္၊ေမာင္ေတာ မွာဘဲလုပ္ရမွာလား၊ ရခိုင္ျပည္၏အျခားျမိဳ႔မ်ား၌
  ေနထုိင္ေသာမြတ္ဆလင္မ်ား မွာ ရုိဟင္ဂ်ာ မွ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူမ်ားမဟုတ္ေခ်။ကုိယ္က်ိဴးပါမပါ သုံးသပ္ႏုိင္မွာပါ။
  So I want to call you institute is not
  political institute but institute of blacksmith.

 11. I am proud of the letter of NDPD to the president, U Thein Sein. Elected MPs are not eligible. so encourage to NDPD .

Write A Comment

Rohingya Exodus