Latest Highlight

ၿမန္မာနိူင္ငံသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္)၏အထူးထုတ္ၿပန္ေၾကျငာ ခ်က္။

ၿမန္မာနိူင္ငံသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္)၏အထူးထုတ္ၿပန္ေၾကျငာ ခ်က္။
ရက္စြြဲ႔။ ။၁၉-၁၁-၂၀၁၁၊
ၿမန္မာနိူင္ငံသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအသင္း(ဂ်ပန္)သည္အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)၏ပါတီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၌
(၁၈-၁၁-၂၀၁၁)ရက္ေန႔တြင္က်င္းပၿပဳလုပ္ေသာဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႔အစည္းအေဝး၏သမိုင္းဝင္ဆံုးၿဖတ္ခ်က္
အေပၚေအာက္ပါအတိုင္းသေဘာထားထုတ္ၿပန္လိုက္သည္။


Read the rest here


Write A Comment

Rohingya Exodus